Mô tả

Áo bơi có gọng, có mút nâng đẩy. Áo có nhún bụng để che vòng 2, tôn vòng 3. Dáng áo khoét nông kín đáo